به آهن سِل خوش آمدید
  65 مورد12345>>>
ورق ST37 فولاد کاویان ضخامت 35 میل 1/25 در 6 متر
مجتمع فولاد کاویانفابریک۲۸ دی ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۳۵ میل ابعاد ۱/۲۵ * ۶ متر فابریک فولاد کاویان - ۲۸ دی ۱۴۰۰216,060ريال
ورق ST37 فولاد کاویان ضخامت 30 میل 1/5 در 6 متر
مجتمع فولاد کاویانفابریک۲۸ دی ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۳۰ میل ابعاد ۱/۵ * ۶ متر فابریک فولاد کاویان - ۲۸ دی ۱۴۰۰224,780ريال
ورق ST37 فولاد کاویان ضخامت 30 میل 1/25 در 6 متر
مجتمع فولاد کاویانفابریک۲۸ دی ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۳۰ میل ابعاد ۱/۲۵ * ۶ متر فابریک فولاد کاویان - ۲۸ دی ۱۴۰۰216,060ريال
ورق ST37 فولاد کاویان ضخامت 25 میل 1/5 در 6 متر
مجتمع فولاد کاویانفابریک۲۸ دی ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۲۵ میل ابعاد ۱/۵ * ۶ متر فابریک فولاد کاویان - ۲۸ دی ۱۴۰۰224,780ريال
ورق ST37 فولاد کاویان ضخامت 25 میل 1/25 در 6 متر
مجتمع فولاد کاویانفابریک۲۸ دی ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۲۵ میل ابعاد ۱/۲۵ * ۶ متر فابریک فولاد کاویان - ۲۸ دی ۱۴۰۰224,780ريال
ورق ST37 فولاد کاویان ضخامت 20 میل 1/5 در 6 متر
مجتمع فولاد کاویانفابریک۲۸ دی ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۲۰ میل ابعاد ۱/۵ * ۶ متر فابریک فولاد کاویان - ۲۸ دی ۱۴۰۰229,360ريال
  65 مورد12345>>>