نتيجه جستجو درباره (میلگرد 10 آجدار)
  11 مورد12
میلگرد آجدار سیرجان سایز 10
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۲ بهمن ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۰ A_2 سیرجان حدید - ۲ بهمن ۱۴۰۰154,000ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز 10
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۲ بهمن ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۰ A_3 هیربد زرندیه - ۲ بهمن ۱۴۰۰149,000ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز 10
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۲ بهمن ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۰ A_2 هیربد زرندیه - ۲ بهمن ۱۴۰۰149,000ريال
میلگرد آجدار نیشابور سایز 10
 در مجموع 1 راي
شرکت مجتمع فولاد خراسانشاخه۲ بهمن ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۰ A_3 نیشابور (فولاد خراسان) - ۲ بهمن ۱۴۰۰150,500ريال
میلگرد آجدار امیر کبیر سایز 10
 در مجموع 1 راي
مجتمع فولاد امیرکبیر خزرشاخه۲ بهمن ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۰ A_3 امیر کبیر خزر - ۲ بهمن ۱۴۰۰153,000ريال
میلگرد آجدار آریان سایز 10
 در مجموع 1 راي
شرکت نورد آریان فولادشاخه۲ بهمن ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۰ A_3 آریان فولاد - ۲ بهمن ۱۴۰۰150,500ريال
  11 مورد12