به آهن سِل خوش آمدید
  16 مورد123>>>
ورق آجدار چین ضخامت 4 میل 1/25 متر
چینرول۲۰ ابان ۱۴۰۰آجدار ضخامت ۴ میل عرض ۱/۲۵ متر رول چین - ۲۰ ابان ۱۴۰۰330,280ريال
ورق آجدار چین ضخامت 3 میل 1/25 متر
چینرول۲۰ ابان ۱۴۰۰آجدار ضخامت ۳ میل عرض ۱/۲۵ متر رول چین - ۲۰ ابان ۱۴۰۰330,280ريال
ورق آجدار چین ضخامت 2 میل 1/25 متر
چینرول۲۰ ابان ۱۴۰۰آجدار ضخامت ۲ میل عرض ۱/۲۵ متر رول چین - ۲۰ ابان ۱۴۰۰330,280ريال
ورق آجدار چین ضخامت 3 میل 1 متر
چینرول۲۰ ابان ۱۴۰۰آجدار ضخامت ۳ میل عرض ۱ متر رول چین - ۲۰ ابان ۱۴۰۰330,280ريال
ورق آجدار چین ضخامت 2 میل 1 متر
چینرول۲۰ ابان ۱۴۰۰آجدار ضخامت ۲ میل عرض ۱ متر رول چین - ۲۰ ابان ۱۴۰۰330,280ريال
ورق آجدار فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 10 میل 1/5 در 6 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانشیت۳۰ دی ۱۴۰۰آجدار ضخامت ۱۰ میل ابعاد ۱/۵ * ۶ متر شیت فولاد مبارکه اصفهان - ۳۰ دی ۱۴۰۰265,000ريال
  16 مورد123>>>