به آهن سِل خوش آمدید
  153 مورد12345>>>
ورق ST37 فولاد کاویان ضخامت 50 میل 1/5 در 6 متر
مجتمع فولاد کاویانفابریک۲۶ آبان ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۵۰ میل ابعاد ۱/۵ * ۶ متر فابریک فولاد کاویان - ۲۶ ابان ۱۴۰۰
ورق ST37 فولاد کاویان ضخامت 50 میل 1/25 در 6 متر
مجتمع فولاد کاویانفابریک۲۶ آبان ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۵۰ میل ابعاد ۱/۲۵ * ۶ متر فابریک فولاد کاویان - ۲۶ ابان ۱۴۰۰
ورق ST37 فولاد کاویان ضخامت 45 میل 1/25 در 6 متر
مجتمع فولاد کاویانفابریک۳۰ ابان ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۴۵ میل ابعاد ۱/۲۵ * ۶ متر فابریک فولاد کاویان - ۳۰ ابان ۱۴۰۰221,660ريال
ورق ST37 فولاد کاویان ضخامت 40 میل 1/5 در 6 متر
 در مجموع 1 راي
مجتمع فولاد کاویانفابریک۲۸ دی ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۴۰ میل ابعاد ۱/۵ * ۶ متر فابریک فولاد کاویان - ۲۸ دی ۱۴۰۰226,240ريال
ورق ST37 فولاد کاویان ضخامت 40 میل 1/25 در 6 متر
مجتمع فولاد کاویانفابریک۲۸ دی ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۴۰ میل ابعاد ۱/۲۵ * ۶ متر فابریک فولاد کاویان - ۲۸ دی ۱۴۰۰216,150ريال
ورق ST37 فولاد کاویان ضخامت 35 میل 1/5 در 6 متر
مجتمع فولاد کاویانفابریک۲۸ دی ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۳۵ میل ابعاد ۱/۵ * ۶ متر فابریک فولاد کاویان - ۲۸ دی ۱۴۰۰224,870ريال
  153 مورد12345>>>