به آهن سِل خوش آمدید
  55 مورد12345>>>
ورق آلیاژی فولاد مبارکه ضخامت 12 میل 1/5 متر A283
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۹ دی ۱۴۰۰آلیاژی ضخامت ۱۲ میل عرض ۱/۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۲۹ دی ۱۴۰۰211,010ريال
ورق آلیاژی فولاد مبارکه ضخامت 10 میل 1/5 متر A283
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۹ دی ۱۴۰۰آلیاژی ضخامت ۱۰ میل عرض ۱/۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۲۹ دی ۱۴۰۰202,760ريال
ورق آلیاژی فولاد مبارکه ضخامت 8 میل 1/5 متر A283
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۹ دی ۱۴۰۰آلیاژی ضخامت ۸ میل عرض ۱/۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۲۹ دی ۱۴۰۰210,100ريال
ورق آلیاژی فولاد مبارکه ضخامت 6 میل 1/5 متر A283
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۹ دی ۱۴۰۰آلیاژی ضخامت ۶ میل عرض ۱/۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۲۹ دی ۱۴۰۰202,760ريال
ورق آلیاژی کره ضخامت 80 میل CK75
کره جنوبیشیت۲۹ دی ۱۴۰۰آلیاژی ضخامت ۸۰ میل شیت CK75 کره جنوبی - ۲۹ دی ۱۴۰۰623,840ريال
ورق آلیاژی کره ضخامت 70 میل CK45
کره جنوبیشیت۲۹ دی ۱۴۰۰آلیاژی ضخامت ۷۰ میل شیت CK45 کره جنوبی - ۲۹ دی ۱۴۰۰403,660ريال
  55 مورد12345>>>