به آهن سِل خوش آمدید
  115 مورد12345>>>
میلگرد آجدار فایکو سایز 18
 در مجموع 5 راي
شرکت فولاد البرز ایرانیانشاخه۲ بهمن ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۸ A_3 فایکو - ۲ بهمن ۱۴۰۰146,000ريال
میلگرد آجدار فایکو سایز 16
 در مجموع 2 راي
شرکت فولاد البرز ایرانیانشاخه۲ بهمن ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۶ A_3 فایکو - ۲ بهمن ۱۴۰۰146,000ريال
میلگرد آجدار فایکو سایز 14
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد البرز ایرانیانشاخه۲ بهمن ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۴ A_3 فایکو - ۲ بهمن ۱۴۰۰146,000ريال
میلگرد آجدار فایکو سایز 12
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد البرز ایرانیانشاخه۲ بهمن ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۲ A_3 فایکو - ۲ بهمن ۱۴۰۰146,000ريال
میلگرد آجدار سیرجان سایز 25
 در مجموع 1 راي
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۲ بهمن ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۵ A_3 سیرجان حدید - ۲ بهمن ۱۴۰۰152,000ريال
میلگرد آجدار سیرجان سایز 22
 در مجموع 1 راي
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۲ بهمن ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۲ A_3 سیرجان حدید - ۲ بهمن ۱۴۰۰152,000ريال
  115 مورد12345>>>