به آهن سِل خوش آمدید
  17 مورد123
ورق ST52 فولاد اکسین اهواز ضخامت 12 میل 2 در 6 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین خوزستانفابریک۳۰ دی ۱۴۰۰ST52 ضخامت ۱۲ میل ابعاد ۲ * ۶ متر فابریک اکسین اهواز - ۳۰ دی ۱۴۰۰246,790ريال
ورق ST52 فولاد اکسین اهواز ضخامت 10 میل 2 در 6 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین خوزستانفابریک۳۰ دی ۱۴۰۰ST52 ضخامت ۱۰ میل ابعاد ۲ * ۶ متر فابریک اکسین اهواز - ۳۰ دی ۱۴۰۰247,710ريال
ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میل 1/5 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانشیت۳۰ دی ۱۴۰۰ST52 ضخامت ۱۵ میل عرض ۱/۵ متر شیت فولاد مبارکه اصفهان - ۳۰ دی ۱۴۰۰228,900ريال
ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میل 1/5 متر
 در مجموع 2 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۳۰ دی ۱۴۰۰ST52 ضخامت ۱۵ میل عرض ۱/۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۳۰ دی ۱۴۰۰220,190ريال
ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میل 1/5 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانشیت۳۰ دی ۱۴۰۰ST52 ضخامت ۱۲ میل عرض ۱/۵ متر شیت فولاد مبارکه اصفهان - ۳۰ دی ۱۴۰۰228,900ريال
ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میل 1/5 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۳۰ دی ۱۴۰۰ST52 ضخامت ۱۲ میل عرض ۱/۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۳۰ دی ۱۴۰۰220,190ريال
  17 مورد123