به آهن سِل خوش آمدید
  125 مورد12345>>>
تیرآهن معمولی فایکو سایز 22
شرکت فولاد البرز ایرانیان۱۲ متری۲۹ دی ۱۴۰۰معمولی سایز ۲۲ فایکو - ۲۹ دی ۱۴۰۰40,000,000ريال
تیرآهن معمولی فایکو سایز 20
شرکت فولاد البرز ایرانیان۱۲ متری۲۹ دی ۱۴۰۰معمولی سایز ۲۰ فایکو - ۲۹ دی ۱۴۰۰37,155,970ريال
تیرآهن معمولی فایکو سایز 18
شرکت فولاد البرز ایرانیان۱۲ متری۲۹ دی ۱۴۰۰معمولی سایز ۱۸ فایکو - ۲۹ دی ۱۴۰۰28,000,000ريال
تیرآهن معمولی فایکو سایز 16
شرکت فولاد البرز ایرانیان۱۲ متری۲۹ دی ۱۴۰۰معمولی سایز ۱۶ فایکو - ۲۹ دی ۱۴۰۰24,311,930ريال
تیرآهن معمولی ذوب آهن سایز 30
 در مجموع 1 راي
شرکت ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۲۹ دی ۱۴۰۰معمولی سایز ۳۰ ذوب آهن اصفهان - ۲۹ دی ۱۴۰۰77,064,230ريال
تیرآهن معمولی ذوب آهن سایز 27
شرکت ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۲۹ دی ۱۴۰۰معمولی سایز ۲۷ ذوب آهن اصفهان - ۲۹ دی ۱۴۰۰61,009,180ريال
  125 مورد12345>>>