به آهن سِل خوش آمدید
  49 مورد<<<12345>>>
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 9/0 میل 1 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۳۰ دی ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۹/۰ میل عرض ۱ متر رول امیرکبیر کاشان - ۳۰ دی ۱۴۰۰261,470ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 8/0 میل 1 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۳۰ دی ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۸/۰ میل عرض ۱ متر رول امیرکبیر کاشان - ۳۰ دی ۱۴۰۰262,390ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 7/0 میل 1 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۳۰ دی ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۷/۰ میل عرض ۱ متر رول امیرکبیر کاشان - ۳۰ دی ۱۴۰۰263,310ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 6/0 میل 1 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۳۰ دی ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۶/۰ میل عرض ۱ متر رول امیرکبیر کاشان - ۳۰ دی ۱۴۰۰269,730ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 5/0 میل 1 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۳۰ دی ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۵/۰ میل عرض ۱ متر رول امیرکبیر کاشان - ۳۰ دی ۱۴۰۰277,990ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 4/0 میل 1 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۳۰ دی ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۴/۰ میل عرض ۱ متر رول امیرکبیر کاشان - ۳۰ دی ۱۴۰۰296,340ريال
  49 مورد<<<12345>>>